• اول ایران، خرید عمده و تک سیمکارت های اعتباری و دائمی
۰۹۱۵۰۰۳۶۳۰۰ - ۰۵۱۳۶۳۰۰۰۰۰
 
جستجوی بخت و اقبال

فروش سبدی سیمکارت در اول ایران

کارت فعالسازی 15+5

کارت فعالسازی ۱۵+۵

۴۰,۰۰۰ ریال
کارت فعالسازی دانشجویی

کارت فعالسازی دانشجویی

۲۵,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (992)

سیمکارت اعتباری (۹۹۲)

۱۵۳,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (0910)

سیمکارت اعتباری (۰۹۱۰)

۳۵۰,۰۰۰ ریال
طرح بیست سراسری (9912)

طرح بیست سراسری (۹۹۱۲)

۱۸۰,۰۰۰ ریال
کارت فعالسازی هدیه (چندکاربره)

کارت فعالسازی هدیه (چندکاربره)

۴۵,۰۰۰ ریال
کارت فعالسازی همراه اول (ده کاربره)

کارت فعالسازی همراه اول (ده کاربره)

۵۷,۰۰۰ ریال
طرح بیست  (915)

طرح بیست (۹۱۵)

۲۰۰,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (991)

سیمکارت اعتباری (۹۹۱)

۲۵۹,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (0915)

سیمکارت اعتباری (۰۹۱۵)

۲۹۰,۰۰۰ ریال
كارت اينترنت ( 5 گیگ )

كارت اينترنت ( ۵ گیگ )

۲۹۰,۰۰۰ ریال
کارت اینترنت ( 1 گیگ )

کارت اینترنت ( ۱ گیگ )

۶۰,۰۰۰ ریال
(4Gایرانسل هزاری آخر)

(۴Gایرانسل هزاری آخر)

۴۰۰,۰۰۰ ریال