• اول ایران، خرید عمده و تک سیمکارت های اعتباری و دائمی
۰۹۱۵۰۰۳۶۳۰۰ - ۰۵۱۳۶۳۰۰۰۰۰
 
جستجوی بخت و اقبال

فروش سبدی سیمکارت در اول ایران

کارت فعالسازی 15+5

کارت فعالسازی ۱۵+۵

۳۸,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری(911)

سیمکارت اعتباری(۹۱۱)

۲۹۰,۰۰۰ ریال
کارت فعالسازی دانشجویی

کارت فعالسازی دانشجویی

۲۵,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (992)

سیمکارت اعتباری (۹۹۲)

۱۵۹,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (0910)

سیمکارت اعتباری (۰۹۱۰)

۳۹۰,۰۰۰ ریال
طرح بیست سراسری (9912)

طرح بیست سراسری (۹۹۱۲)

۱۸۰,۰۰۰ ریال
کارت فعالسازی رایگان (چندکاربره)

کارت فعالسازی رایگان (چندکاربره)

۴۵,۰۰۰ ریال
کارت فعالسازی همراه اول (ده کاربره)

کارت فعالسازی همراه اول (ده کاربره)

۵۷,۰۰۰ ریال
طرح بیست  (915)

طرح بیست (۹۱۵)

۲۰۰,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (991)

سیمکارت اعتباری (۹۹۱)

۲۷۹,۰۰۰ ریال
سیمکارت اعتباری (0915)

سیمکارت اعتباری (۰۹۱۵)

۳۵۰,۰۰۰ ریال
كارت اينترنت ( 5 گیگ سه ماهه)

كارت اينترنت ( ۵ گیگ سه ماهه)

۲۹۰,۰۰۰ ریال
کارت اینترنت ( 1 گیگ یک ماهه)

کارت اینترنت ( ۱ گیگ یک ماهه)

۶۰,۰۰۰ ریال
(4Gایرانسل هزاری آخر)

(۴Gایرانسل هزاری آخر)

۴۰۰,۰۰۰ ریال
0915-100-8500