- اطلاعیه پک 991 همراه اول در اول ایران
 - تخفیف ویژه نوروز 97 در اول ایران
بخت و اقبال