• اول ایران، خرید عمده و تک سیمکارت های اعتباری و دائمی
۰۹۱۵۰۰۳۶۳۰۰ - ۰۵۱۳۶۳۰۰۰۰۰
 

سیمکارت و کارت فعالسازی در اول ایران

۱۷۰,۰۰۰ ریال
۱۵۰,۰۰۰ ریال
۵۰,۰۰۰ ریال
۴۹,۰۰۰ ریال