-
 - دیگران را باشماره همراه خود متعجب کنید - اول ایران
 - این شماره رند طلایی در اول ایران
بخت و اقبال