- همراه اول دائمی 100 هزارتومانی در اول ایران
 -
 - این شماره رند طلایی در اول ایران
بخت و اقبال